ผลิตภัณฑ์ของเรา

Book

เรามีหนังสือคุณภาพมากมายที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนใจอยากได้หนังสือไปเป็นส่วนหนึ่งบนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของตัวเอง

E-Book

เราเป็นผู้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และอีบุ๊กให้กับภาครัฐและเอกชน
แบบครบวงจร

Hibrary

เราให้บริการแอปพลิเคชันหนังสือ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Hibrary
เพื่อธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนแบบ
ครบวงจร

Hybrid Library

เราให้บริการระบบห้องสมุดแบบบูรณาการหรือซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานของห้องสมุดแบบครบวงจร

Sobtid

สอบติด-บริการแพลตฟอร์มสำหรับการทำข้อสอบออนไลน์ที่จะช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในตัวคุณก่อนลงสนามสอบจริง

GeniusX

แบบทดสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่วนบุคคล ศาสตร์ค้นหาตัวตนสู่การเป็นคนที่เข้าใจตนเองมากขึ้น