บริการเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้

03.2.2-Instrument for Co-Learning Space

Download Catalog Online
กรอกข้อมูลใน LINK ด้านล่างเพื่อให้ทางบริษัทติดต่อกลับในภายหลัง

                ‘ห้องสมุด’ ในโลกอนาคตจะไม่ได้มีเพียงแค่อาคาร โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์คืนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ เหมือนในอดีตอีกแล้ว ธุรกิจห้องสมุดในอนาคตอันใกล้นี้จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างไปจากเดิม พื้นที่ที่เคยถูกใช้เพียงเพื่อวางสิ่งของกำลังจะถูกเปลี่ยนไปสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยเบื้องหลังจะมีเทคโนโลยี นวัตกรรม และซอฟต์แวร์มากมายคอยสนับสนุนเป็นดั่งกระดูกสันหลังให้กับห้องสมุดในยุคใหม่

               ‘สยามจุลละมณฑล’ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา จัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้งานในห้องสมุดเพื่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สนใจอยากจะได้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาเติมเต็มพื้นที่ห้องสมุดซึ่งเปรียบได้ดั่ง ‘ห้องแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด’ ในยุคปัจจุบัน โดยพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีและต้องใส่ใจให้มีเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรที่เบื้องหลังคือบุคลากรที่จะเป็นตัวขับดันการเติบโตให้กับบริษัทจากนี้