บริการด้านกลยุทธ์การตลาด ช่องทางการขาย

03.3.2-Omni Channel Marketing

             ช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online รวมไปถึงหน้าร้าน, Social Media, Website, Application ต่างๆ ซึ่งในแต่ละ Social Media, Website, Application เหล่านี้ก็ยังมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การใช้งานจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติของแต่ละ ‘แพลตฟอร์ม’ เพื่อที่จะได้นำเสนอสินค้าไปหากลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆ

               ‘สยามจุลละมณฑล’ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการ และประเมินผล ด้านการกำหนดช่องทางการขายสินค้าและบริการให้สอดคล้องไปกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายและรายได้ พร้อมลดต้นทุนให้กับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน