พัฒนาแอปพลิเคชัน

Application 

ถือเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอุปกรณ์พกพา (Devices) อย่าง Smart Phone, Tablet, Smart watch และอื่นๆ (เช่น อุปกรณ์ Smart Home) เป็นการเฉพาะ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ถูกใช้งานได้ง่ายและสอดคล้องไปกับบริบทของแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ โดยการพัฒนา Application ในปัจจุบันก็จะอิงอยู่กับระบบปฏิบัติการพื้นฐานซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลกอยู่ 2 ค่าย นั่นก็คือ Android (แอนดรอยด์) และ IOS (ไอโอเอส) ซึ่งทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการก็มีนักพัฒนาทั่วโลกต่างช่วยกันพัฒนา Application ขึ้นมามากมายผ่านสองค่ายเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกรรม ด้านความบันเทิง และด้านการศึกษา ปัจจุบัน Application มีด้วยกัน 3 รูปแบบ

03.1.1-Publishing Application

Native Application

เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านการใช้เครื่องมือและภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับ Platform (แพลตฟอร์ม) พูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นคือ เป็นการใช้ ‘ภาษาแม่ของ Platform’ นั่นเอง ตรงนี้ทำให้เวลาใช้งานจะเข้าถึงแค่ผ่านระบบปฏิบัติการตัวนั้นเท่านั้น ไม่สามารถเข้าผ่านระบบปฏิบัติการอื่นได้ ข้อดีคือ ทำให้เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ Platform ได้อย่างครบถ้วน พร้อมประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ข้อเสียคือ ขาดความยืดหยุ่นในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม

Hybrid Application

เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ทำให้มีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นและลงทุนเพียงครั้งเดียวก็ใช้งานได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ ข้อเสียคือ การใช้งานอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแต่ละระบบปฏิบัติการ

Web Application 

จะมีความเป็นแอปพลิเคชันอยู่ในตัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อให้คนเข้ามาใช้งานมากกว่าแค่ดูข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บแอปสำหรับคิดเลข เว็บแอปสำหรับจับเวลา และเว็บแอปสำหรับแปลภาษา เป็นต้น

03.1.1-Publishing Application

‘สยามจุลละมณฑล’ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Application (แอพพลิเคชั่น) ด้านการศึกษาทุกรูปแบบยินดีให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานและกลุ่มลูกค้าเป้าของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การยกระดับนวัตกรรมการศึกษาของไทยร่วมกันที่จะนำมาสู่การสร้างโอกาสที่ดีให้กับประเทศแห่งนี้ต่อไป