บริการด้านการขาย ช่องทางการขาย

03.3.3-Sale & Distribution

            การขายสินค้าในยุคปัจจุบันไม่อาจพึ่งพาช่องทางเดิมๆ เพียงแค่หน้าร้านหรือเว็บไซต์ได้อีกแล้ว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้กลายมาเป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุค Mobile Internet ที่ทำให้เกิดชุมชนเสมือนขึ้นมากมายที่เราคุ้นหูกันว่า ‘แพลตฟอร์ม’

             การมาของ ‘แพลตฟอร์ม’ ได้ทำให้เกิด ‘ร้านค้าเสมือน’ ขึ้นมากมายในชุมชนแห่งนี้ ตรงนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจภายในโลกเสมือนที่ไม่ต่างอะไรจากโลกจริง จนกลายเป็นหนึ่งในช่องทางของแหล่งรายได้ที่สำคัญของทั้งบุคคลและธุรกิจจำนวนมากที่ไม่อาจมองข้าม นอกจากนี้ ‘แพลตฟอร์ม’ ในปัจจุบันยังได้เปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถช่วยให้การทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของธุรกิจสะดวกและง่ายขึ้น ตรงนี้ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของหลายธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

              สยามจุลละมณฑล’ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลด้านการขายสินค้าและทำกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ Omni Channel ที่เป็นการรวมเอาทุกช่องทางที่ลูกค้าติดต่อ Brand ได้เข้ามาไว้ในที่เดียว ไม่ใช่แค่เฉพาะ Offline และ Online แต่ยังรวมไปถึงหน้าร้าน, Social Media, Website, Application ต่างๆ ทำให้ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์เดียวกันแบบไร้รอยต่อ (Seemless Customer Experience)