บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด

ประวัติ สยามจุลละมณฑล

         บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การผลิต การจัดจำหน่าย การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผ่านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยนำมาประสานเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งจะสอดรับไปกับบริบทสังคมและโลกในปัจจุบันที่ต้องการให้ทุกคนเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

        ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสอดคล้องไปกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน และเมื่อมีการประสานเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องไปกับยุคสมัยแห่งดิจิทัลที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตรงนี้จะนำมาสู่การบูรณาการและขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาครั้งใหญ่ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป


กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ


Knowledge Solution 

ออกแบบ พัฒนา ให้คำปรึกษา พร้อมช่วยคุณและองค์กรเผยแพร่สิ่งดีๆ ไม่รู้จบ เราให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาต่างๆ ได้แก่ หนังสือ (Book), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book), สื่อมัลติมีเดีย, ระบบบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ, E-Book Application, Educational Apps และ E-Learning รวมไปถึงหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ อย่างครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นตัวช่วยที่จะทำให้คุณและองค์กรเผยแพร่สิ่งดีๆ ได้ไม่รู้จบ

Library Solution

ยกระดับห้องสมุดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย; เราให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Hybrid Library) นวัตกรรมเครือข่ายห้องสมุดออนไลน์ จัดหาหนังสือ สื่อ และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด งานออกแบบ และตกแต่ง Library Learning Space รวมไปถึงการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วย หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบรรณารักษ์ยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบต่าง

Marketing Solution

พาคุณและองค์กรเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ; เราให้บริการด้านการวางแผน วิเคราะห์ สำรวจความต้องการของตลาดในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท พร้อมดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย สามารถวัดผลได้จริง รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย สินค้าและบริการ ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ (Book) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book), สื่อมัลติมีเดีย, ระบบปฏิบัติการต่างๆ, E-Book Application, Educational Apps, E-Learning และสื่อนวัตกรรมการเพื่อศึกษาอย่างครบวงจร

บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด

บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด

บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด

ติดต่อเรา

98/28 ถนนเกตุอ่ำพัฒนา,
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง,
จังหวัดนนทบุรี 11110