บริการหนังสือเพื่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้

03.2.1-Book for Co-Learning Space

              การดำเนินธุรกิจห้องสมุดนั้นหัวใจสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ‘หนังสือ’ คนทำธุรกิจนี้จำนวนมากมักมีความเข้าใจที่ผิด แล้วคิดว่าแค่ซื้อหนังสืออะไรมาวางบนชั้นก็เพียงพอต่อการทำธุรกิจห้องสมุดแล้ว

              แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นมีปัจจัยมากมายในการจะดำเนินธุรกิจห้องสมุดให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เข้าใจลักษณะกลุ่มผู้ใช้งาน สถานที่ตั้งของห้องสมุดก็ถือเป็นหนึ่งปัจจัยในการกำหนดว่าหนังสือที่ควรนำเข้ามาวางในห้องสมุดควรมีลักษณะเป็นเช่นไร ประเภทไหนจึงเหมาะสม จำนวนหนังสือควรมีมากแค่ไหนเพื่อให้สอดคล้องไปกับผู้ใช้งานตามความเป็นจริง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจห้องสมุดให้ราบรื่น หากปราศจากผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ยากจะเกิดขึ้น

             โดย ‘สยามจุลละมณฑล’ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการจัดหาหนังสือและสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ สำหรับดำเนินงานในห้องสมุดทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สนใจอยากจะจัดหา ‘หนังสือ’ ที่เปรียบได้กับคลังความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากร เพื่อมาเติมเต็มห้องสมุดที่วันนี้ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับ ‘การเรียนรู้’ ของคนในโลกยุค 4.0

03.2.1-Book for Co-Learning Space