บริการผลิตหนังสือ

หนังสือถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และองค์ความรู้ของผู้เขียนออกไปสู่ผู้อ่าน และแน่นอนว่าคนจำนวนมากโดยเฉพาะนักวิชาการหรือผู้ทรงภูมิความรู้ต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะมีผลงานหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม เพราะผลงานที่ถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่อยู่บนเส้นทางของความสำเร็จในอาชีพการงานของพวกเขา

 

 “ อยากมีหนังสือเป็นของตัวเองต้องรู้อะไรบ้าง? ”

 

 แค่มีความรู้และเขียนเป็นทำได้เลยจริงรึเปล่า?

 

การทำหนังสือสักเล่มหนึ่งนั้นมีขั้นตอนมากมายที่นอกเหนือจากความสามารถในการถ่ายทอดของตัวผู้เขียนและความรู้ที่มี เช่น

  • แนวทางการนำเสนอ ควรจะนำเสนอเนื้อหาชิ้นนี้ออกมาในลักษณะไหน
  • ขอบเขตเนื้อหาควรเริ่มจากที่ใดและไปจบตรงไหน
  • ระยะเวลาในการดำเนินงานจนไปถึงวางจำหน่ายควรใช้เวลาเท่าไรอย่างไร
  • แนวทางการทำตลาดควรจะมุ่งไปที่กลุ่มไหน
  • เงินทุนต้องใช้เท่าไร

 

นี่เป็นเพียงภาพกว้างๆ ของขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อทำหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้น โดยในแต่ละหัวข้อก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะนักเขียนและนักวิชาการก็ย่อมอยากจะโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญเป็นหลัก โดยไม่ต้องแบ่งสมาธิไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด

 

รับพิมพ์ ตำรา / หนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ครบจบในที่เดียวทุกขั้นตอน

03.1.2-Publishing Book

ปัจจุบันการผลิตผลงานทางวิชาการแต่ละชิ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักวิชาการหลายๆ ท่านที่เลือกทำผลงานประเภท ‘หนังสือ’ หรือที่เรียกกันว่า ‘หนังสือเล่มทางวิชาการ’ เพราะปัญหาของนักวิชาการส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ตรงส่วนของ ‘รูปแบบ’ และ ‘การเผยแพร่’ ซึ่ง ก.พ.อ. นิยามเอาไว้ว่า

#รูปแบบ
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคำที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

        1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (Authored Book)
        2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book Chapter)

#การเผยแพร่
        1. การเผยแพรด้วยวิธีการพิมพ์
        2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
        3. การเผยแพร่เป็น E-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ตรงจุดนี้เองที่ทำให้นักวิชาการและอาจารย์หลายท่านที่มีความต้องการจะก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการต้องการ “ผู้ช่วย” ทำให้งานดังกล่าว “ง่าย” และ “สะดวก” ขึ้น ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ท่านโฟกัสอยู่กับการพัฒนางานเขียนทางวิชาการที่ท่านถนัดเพียงเท่านั้น!!

 

สำนักพิมพ์สยามจุลละมณฑล ในเครือบริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด คือผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยนำมาประสานเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งจะสอดรับไปกับบริบทสังคมและโลกในปัจจุบันที่ต้องการให้ทุกคนเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

 

สำหรับท่านที่ต้องการทำผลงาน ตำรา / หนังสือ /อีบุ๊ก เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
#สยามจุลละมณฑลของเรา
     > มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 3 ท่าน พิจารณาตรวจทานความถูกต้องทางวิชาการ
     > มีทีมงานให้คำปรึกษาด้านงานเขียน งานบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร แปลภาษา ออกแบบจัดรูปเล่ม จัดพิมพ์ และจัดจำหน่าย ทั้งหนังสือเล่มและอีบุ๊ก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 25 ปี

🌟สิ่งอำนวยความสะดวกเริ่มต้น🌟
     หนังสือขนาด A5 จำนวน 200 หน้า
     ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม (เคลือบ PVC ด้าน)
     เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม
     เข้าเล่ม แบบไสกาว
     ฟรี E-book
     ฟรี ค่าจัดส่ง (ภายในกรงเทพฯ และปริมณฑล)

     ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท (ยังไม่รวม Peer Review) 

ตัวอย่างหนังสือจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา