สยามจุลละมณฑล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของ กศน.

 
สยามจุลละมณฑล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของ กศน.
 

บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กศน.อำเภอทุกแห่งในสังกัด ที่ผ่านมา

สยามจุลละมณฑล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของ กศน.

นอกจากนี้ทางเรายังมีโอกาสให้อบรมถึงระบบ Hibrary เป็นปีที่ 2 แก่ทาง กศน.จังหวัดตาก ทั้ง 9 อำเภอที่เข้าร่วม เพื่อให้ประชาชนสามารถ “เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา”

สยามจุลละมณฑล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของ กศน.