ความแตกต่างระหว่าง EPUB และ PDF ที่คุณควรรู้

ทุกคนทราบกันไหมคะ ว่าความแตกต่างของทั้งสองไฟล์นี้อยู่ที่ตรงไหน?
ถ้ายังไม่รู้ เราจะบอกให้…
.
.
EPUB เป็นไฟล์ประเภทที่อนุญาตให้ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงหน้าหนังสือใหม่ได้ตามขนาดของตัวอักษรที่เลือก (reflowable text) นั่นเอง ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสะดวกในการปรับแต่งขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดของจอภาพที่แสดงผล
.
อยากบอกว่า ไฟล์ EPUB ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างมากกก ในกลุ่มผู้อ่านที่ให้จอภาพที่มีขนาดเล็กอย่างเช่น iPhone, iPod, Android Phone และ BlackBerry โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องอ่านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (eReader) แทบทุกยี่ห้อ
.
ในขณะที่ไฟล์ PDF นั้นจะอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงหน้าหนังสือใหม่ได้ตามขนาดของตัวอักษรที่เลือก (reflowable) ได้กับอุปกรณ์บางประเภทเท่านั้น
.
แต่ แต่ แต่… ไฟล์ PDF มีจุดแข็งที่ว่า ความคงสภาพของไฟล์เอกสารที่มีความซับซ้อน เช่น ไฟล์ที่มีตาราง แผนภูมิ และรูปภาพประกอบ ตลอดจนยังหลีกเลี่ยงปัญหาไฟล์ไม่สมบูรณ์ได้อีก เนื่องมาจากไฟล์มีตัวอักษรเป็นภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ นั่นเองค่าา
.
หากชอบข้อมูล ข่าวสาร บทความที่เป็นประโยชน์แบบนี้อีก ทุกท่านสามารถติดตามเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในวงการห้องสมุดได้เรื่อยๆ เลยนะคะ