ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้การประชาสัมพันธ์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนบุคคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้การประชาสัมพันธ์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

👉 ขอเชิญชวนบุคคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรูัการประชาสัมพันธ์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

📝 ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/3NJ6q5V?r=qr
🗓 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

❤️ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

💬 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4222