หลักการเขียนหนังสือให้น่าอ่าน นักเขียนหน้าใหม่ต้องรู้

ทุกคนสามารถเป็นนักเขียนได้ เพราะการเขียนไม่มีหลักตายตัว แต่อยู่ที่การเล่าเรื่องเข้าไปในเนื้อหานั้นๆ
.
#หลักสำคัญในการเขียน
.
ใช้ภาษาเรียบง่าย
ไม่ใช้คำศัพท์ซับซ้อนเกินไป ใช้สำนวนถ้อยคำง่ายๆ ที่คนอ่านต้องการ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร
.
อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิม
จุดบอดคือผู้เขียนมักจะคิดว่า เรื่องที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้น ผู้อื่นทราบมาบ้างแล้ว จึงมักเขียนละความบางประโยคบางตอนไป สิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความเป็นมา
.
ใช้คำคุ้นเคย
การเขียนหนังสือเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่างๆ จึงควรใช้คำคุ้นเคยในชีวิตประจำวันจะดีกว่า
ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจในทันที
.
เว้นวรรคตัวหนังสือ
ไม่เขียนยาวเป็นพืด ทำให้ไม่มีการพักสายตา เกิดความเมื่อยล้า จนไม่อยากอ่านบรรทัดต่อๆ ไป
.
ย่อหน้าให้มีความหมาย
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านเรื่องราวนั้นๆต่อไปอีก
.
และนี่คือหลักการเขียนง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ขอแค่เพียงพัฒนาการเขียนบ่อยๆ เติมความรู้ และคลังข้อมูลต่างๆ ด้วยการอ่านจะทำให้การเขียนคมกริบยิ่งขึ้น
.
ลองนำไปฝึกพัฒนาการเขียนดูนะคะ