ขอเชิญเข้าร่วม อบรม Online “ซีไรต์ศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วม อบรม Online “ซีไรต์ศึกษา”

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด และนิตยสารออนไลน์โซเซเล็บ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรม Online “ซีไรต์ศึกษา” 📃
ในโครงการ “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก”

หัวข้ออบรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
หัวข้อ: ซีไรต์กับการเดินทางอันยาวนาน
วิทยากร: ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

***********************************

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2566
หัวข้อ: ซีไรต์กับเสียงอันหลากหลายในสังคมร่วมสมัย
วิทยากร: ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
           อ.ดร.วันชนะ ทองคำเภา
           อ.ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

***********************************

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2566
หัวข้อ: ซีไรต์กับนวัตกรรมการเล่าเรื่อง
วิทยากร: ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
           รศ.ดร.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
           ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

***********************************

ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มิถุนายน 2566
หัวข้อ: ซีไรต์ในขอบฟ้าอาเซียน
วิทยากร: รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
           ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
           อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

***********************************

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่: https://forms.gle/Xa1Dk8tX5Z5ZL4hW7
คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่:
https://shorturl.at/bcDJ3

ช่องทางจัดอบรม: Zoom Cloud Meeting

ฟรี ✨ไม่มีค่าใช้จ่าย✨ ตลอดโครงการ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนได้ไม่จำกัดอายุ 😍

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2566
ด่วนจำนวนจำกัด
ไม่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 บริษัท สยามจุลละมณฑล จํากัด
🌐 Website: www.siamclmt.com
📱 Line OA: @siamclmt 
📲 FB: สยามจุลละมณฑล
📞 Tel.063 451 9359, 061 519 3641, 092 425 5229
**********************************

สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารออมสิน แอปพลิเคชันสอบติดจูเนียร์

#สยามจุลละมณฑล #สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล #นิตยสารออนไลน์โซเซเล็บ #กิจกรรมครบรอบ45ปีซีไรต์มาไกลมาก #ซีไรต์ #รางวัลซีไรต์ #กิจกรรมพิเศษ #อบรม #Online #ซีไรต์ศึกษา #SEAWriteAward #Award #SEAWriteQuiz #ภาษาและการอ่าน #วรรณกรรม