สยามจุลละมณฑล บันทึกเทปรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

สยามจุลละมณฑล บันทึกเทปรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT​
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสยามจุลละมณฑล มีโอกาสบันทึกเทปรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ ในประเด็นเรื่อง “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เพื่อแลกเปลี่ยนและเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างบริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นนำเสนอกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ ปลุกกระแสแวดวงวรรณกรรมไทยและอาเซียนให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง พร้อมดึงเยาวชนและนักอ่านรุ่นใหม่ให้ #สร้างงานเขียนและการอ่านอย่างมีคุณค่า พร้อมกับ #พัฒนาศักยภาพพัฒนาความคิดและการเติบโตทางสังคมต่อไปในอนาคต