“หน้ายก” ของหนังสือ คืออะไร รายละเอียดเล็กๆ แต่สำคัญมาก

การพิมพ์หนังสือ 1 เล่ม มีขั้นตอนมากมายที่จะต้องใส่ใจ เพราะหนังสือแต่ละประเภทต่างก็ต้องมีมาตรฐานการพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษที่ได้สัดส่วนของงานพิมพ์ ขนาดกับความหนาที่ต่างกัน และยังรวมไปถึงการใช้ขนาดหน้ายกของหนังสือแต่ละประเภทที่ถูกต้องตรงขนาดของงานพิมพ์
.
ซึ่งเราเชื่อว่า ยังมีหลาย ๆ คน อาจยังไม่รู้ว่า หน้ายก คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานพิมพ์ วันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบกันค่ะ
.
.
“หน้ายก” ของหนังสือคืออะไร
หน้ายก คือ ภาษาของการพิมพ์เพื่อแสดงขนาดและความหนาหนังสือตามปริมาณกระดาษ โดยการพิมพ์หนังสือเล่มจะพิมพ์ลงกระดาษแผ่นใหญ่ในแม่พิมพ์หรือเพลททีละกรอบ ซึ่งกระดาษแต่ละแผ่นจัดหน้าจำนวนกี่หน้า ก็นับจำนวนหน้าใน 1 เพลทเป็น 1 ยก ทั้งนี้หน้ายก อาจจะต้องมีตัวเลขนำหน้าเสมอ เพื่อแสดงว่าหนังสือเล่มนั้นมีขนาดเท่าใด เช่น 8 หน้ายก, 16 หน้ายก, 32 หน้ายก, 64 หน้ายก แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษและการพับด้วย
.
การพิมพ์หนังสือในโรงพิมพ์ หน้ายกคือจำนวนหน้าที่ได้จากการพับแผ่นพิมพ์ 1 แผ่น ซึ่งมีขนาด 15.5 x 21.5 นิ้ว หรือ 17.5 x 24 นิ้ว
หากพับ 1 ครั้งได้ 4 หน้า เรียก 4 หน้ายก
หากพับ 2 ครั้งได้ 8 หน้า เรียก 8 หน้ายก
หากพับ 3 ครั้งได้ 16 หน้า เรียก 16 หน้ายก
หากพับ 4 ครั้งได้ 32 หน้า เรียก 32 หน้ายก
.
.
#ขนาดหน้ายกของหนังสือทั่วไป
1 หน้ายก ขนาดคือ 31” x 43”
4 หน้ายก ขนาดคือ 14.5” x 22.5”
8 หน้ายก ขนาดคือ 7.5” x 10.25”
16 หน้ายก ขนาดคือ 5” x 7.25”
32 หน้ายก ขนาดคือ 3” x 4.5”
.
.
#ขนาดของหนังสือ
ขนาด 8 หน้ายก เป็นขนาดที่ใช้กันทั่วไปในการพิมพ์หนังสือเรียน ด้วยการใช้กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้วมาตัดลงพิมพ์ และพับได้ลงตัวพอดี

ขนาด A4 เป็นขนาดมาตรฐานตามที่องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดใช้กระดาษ 24 x 35 นิ้ว พิมพ์ และพับได้ลงตัวพอดี เรียกว่า ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ

ขนาด 16 หน้ายก เป็นขนาดที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขนาดพ๊อกเกตบุ๊ค นิยมพิมพ์เป็นคู่มือ ด้วยการใช้กระดาษขนาด 5 x 7 นิ้ว หรือขนาด A5 หรือ A4 พับครึ่ง

ขนาดของวารสาร นิตยสาร มีขนาดไม่แน่นอนนัก อาจใช้ขนาด 8.5 x 11.5 นิ้ว จะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาด A4
.
.
นี่ก็คือข้อมูล “หน้ายก” ของหนังสือ ซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆ แต่สำคัญมากสำหรับการทำหนังสือ ผู้เริ่มเขียนทั้งหลายต้องเรียนรู้ไว้ค่ะ งานของเราจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ