อบรมออนไลน์ “ซีไรต์ศึกษา” ครั้งที่ 2

“ซีไรต์กับเสียงอันหลากหลายในสังคมร่วมสมัย"

อบรมออนไลน์ “ซีไรต์ศึกษา” ครั้งที่ 2 “ซีไรต์กับเสียงอันหลากหลายในสังคมร่วมสมัย"

ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมอบรมออนไลน์ “ซีไรต์ศึกษา”
หัวข้อ “ซีไรต์กับเสียงอันหลากหลายในสังคมร่วมสมัย”ในครั้งที่ 2
ซึ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting ที่ผ่านมา

👉🏻บรรยายโดย:
👩🏻‍💼 ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
🧑🏻‍💼 อ.ดร.วันชนะ ทองคำเภา
จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
🧑🏻‍💼 อ.ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
นักเขียนและนักวิจารณ์
 
ร่วมด้วย
🧑🏻‍💼 ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ซึ่งทางเราต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าอบรมออนไลน์ในครั้งนี้
 
***************************

คลิปวิดีโอสำหรับเข้าชมย้อนหลัง

>> โดยท่านสามารถตรวจสอบลำดับรายชื่อของท่านจากไฟล์ “pdf.รายชื่อ”

>> เมื่อทราบลำดับแล้ว ให้คลิกเข้าสู่โฟลเดอร์วุฒิบัตรเพื่อดาวน์โหลด โดยแบ่งเป็น
– วุฒิบัตรผู้เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป
– วุฒิบัตรผู้เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 ประเภทสังกัดหน่วยงาน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแก้ไข
กรุณาแอดไลน์: @siamclmt

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำ)

คลิกดูรายละเอียดกิจกรรมอบรมได้ที่นี่

อบรมออนไลน์ “ซีไรต์ศึกษา” ครั้งที่ 2 “ซีไรต์กับเสียงอันหลากหลายในสังคมร่วมสมัย"
#อบรมออนไลน์ซีไรต์ศึกษาครั้งถัดไป
🗓️ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
👉🏻 หัวข้อ: ซีไรต์กับนวัตกรรมการเล่าเรื่อง
🖥️ อบรมผ่านทาง Zoom Cloud Meeting
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
 
บรรยายโดย:
👩🏻‍💼 ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
🧑🏻‍💼 รศ.ดร.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก
       
🧑🏻‍💼 ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์
อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 บริษัท สยามจุลละมณฑล จํากัด
🌐 Website: www.siamclmt.com
📱 Line OA: @siamclmt 
📲 FB: สยามจุลละมณฑล
📞 Tel.063 451 9359, 061 519 3641, 092 425 5229
**********************************

จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด และนิตยสารออนไลน์โซเซเล็บ

สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารออมสิน แอปพลิเคชันสอบติดจูเนียร์

#สยามจุลละมณฑล #สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล #นิตยสารออนไลน์โซเซเล็บ #กิจกรรมครบรอบ45ปีซีไรต์มาไกลมาก #ซีไรต์ #รางวัลซีไรต์ #กิจกรรมพิเศษ #อบรม #Online #ซีไรต์ศึกษา #SEAWriteAward #Award #SEAWriteQuiz #ภาษาและการอ่าน #วรรณกรรม